NASVETI
05.07.2018

Se vam je pripetila prometna nesreča s tujcem? Ne skrbite - pri nas se naročite na popravilo avta v Ljubljani.

Strokovno vam popravimo avto in poskrbimo za vso dokumentacijo namesto vas!
Prometna nesreča s tujcem

Asistenca Porsche Slovenija - vedno z vami na poti, v Sloveniji in v tujini
Če se na cesti znajdete v težavah, pokličite brezplačno številko asistence in priskočili vam bomo na pomoč:

Asistenca Porsche Slovenija klici iz tujine: +386 1 582 51 02
Asistenca Porsche Slovenija - Volkswagen: 080 19 18
Asistenca Porsche Slovenija - Seat: 080 19 40
Asistenca Porsche Slovenija - Škoda: 080 19 41
Asistenca Porsche Slovenija - Audi: 080 19 15
Asistenca Porsche: 080 98 11
Asistenca Porsche v tujini: +386 2 331 49 11
 
Z Asistenco Porsche Slovenija želimo našim strankam zagotoviti pravočasno, profesionalno in ustrezno pomoč na cesti, ne glede na okoliščine nesreče ali okvare. Usposobljena ekipa naših strokovnjakov na cesti in v našem klicnem centru, ki je primerno opremljena z asistenčnimi vozili in sodobno opremo je jamstvo, da bomo lahko hitro in uspešno pomagali ob nastalih tehničnih težavah in nesrečah. Pomoč vam je na voljo 365 dni v letu, podnevi in v poznih nočnih urah. Na voljo v vsej Sloveniji in po celotni Evropi.

V petih korakih vas rešimo skrbi
Pokličite Porsche Ljubljana ali pa izpolnite prijavo škode na www.prijava-skode.si in ostalo prepustite nam:

  • Ocenimo škodo,
  • uredimo vse formalnosti,
  • nudimo nadomestno vozilo, ki ustreza vašim zavarovalnim pogojem
  • popravimo vozilo,
  • vozilo vrnemo v najhitrejšem možnem času.

Smo prava odločitev za popravilo poškodb na avtu po prometni nesreči
Stranka je pri nas na prvem mestu; prihranite čas in si skrajšate pot, zaradi prijave škode pri Porsche Ljubljana vam ni potrebno obiskati vaše zavarovalnice. Naši izkušeni servisni svetovalci vam bodo pomagali tudi izpolniti zapisnik o prijavi škode. Rešitev je hitra in preprosta, prijavljena škoda bo rešena kakovostno a zelo hitro. Zagotovimo vam tudi nadomestno vozilo, ki ustreza vašim zavarovalnim pogojem.

Potrebna dokumentacija za popravilo avta
Da vse formalnosti uredimo namesto vas, potrebujemo vaše:

  • Prometno dovoljenje,
  • vozniško dovoljenje,
  • zavarovalno polico,
  • evropsko poročilo, če ste ga pri nesreči spisali,
  • policijsko poročilo, če ste ga pri nesreči spisali.

Popravilo poškodb avtomobila opravljamo za vse zavarovalnice
Prijavite škodo na naslednjih povezavah:

Potek prijave poškodbe na avtomobilu zaradi nesreče s tujcem
Celoten servisni proces poteka res preprosto. Najprej poslikamo poškodovane dele vozila. Nato opravimo cenitev poškodovanih delov na avtomobilu. Prijazni in visoko usposobljeni strokovnjaki vam svetujejo glede nastale škode, hkrati pa vam z nasveti pomagajo pri odločitvi, ali je sploh smiselno uveljavljati polico za zavarovanje kaska, če gre za manjšo poškodbo. Po ureditvi vseh formalnosti s servisa zavarovalnici pošljemo zahtevek za popravilo.

Kako ravnati v primeru prometne nesreče v Sloveniji, ki jo povzroči tujec?
Predstavljena so bila obsežna priporočila policije, zavarovalnic, Slovenskega zavarovalnega združenja in diplomatsko konzularnih predstavništev za pravilno ravnanje ob prometnih nesrečah, ki jih v Sloveniji povzročijo tujci, in ob prometnih nesrečah v tujini, kadar so v njih udeleženi slovenski državljani. Tu vam podajamo predloge in rešitve kaj storiti in kako, da se bo vse izteklo brez nepotrebnih zapletov.
V primeru prometne nesreče v Sloveniji, ki jo povzroči voznik vozila s tujo registrsko oznako, je posebej pomembno, da oškodovanec pravilno zapiše vse bistvene podatke o tujem vozniku in motornem vozilu (ime in priimek voznika, registrska oznaka vozila, tip in znamka vozila, ime zavarovalnice in številka zavarovalne police oziroma zelene karte), ki je udeleženo v prometni nesreči. Priporočljivo je, da se izpolni Evropsko poročilo o prometni nesreči, četudi je bila na kraju prometne nesreče policija, saj bo zavarovalnica tako najlažje izplačala škodo.

Oškodovanec mora tudi odvzeti kopijo zelene karte, predvsem v primerih, če gre za vozilo, registrirano v državi, ki ni članica Evropske unije oz. Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švica. Če prometno nesrečo povzroči vlečno vozilo s prikolico, je nujno izpisati podatke o zavarovanju za vlečno vozilo oziroma odvzeti kopijo zelene karte tega vozila, saj se škoda večinoma krije iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vlečnega vozila.

Oškodovanec vloži odškodninski zahtevek pri Slovenskem zavarovalnem združenju oziroma katerikoli slovenski zavarovalnici, ki - glede na sklenjene korespondenčne pogodbe s tujimi zavarovalnicami - njegov odškodninski zahtevek ustrezno obravnava oziroma oškodovanca napoti na pristojno zavarovalnico.

Kako ravnati ob prometni nesreči v tujini?
V tujini so splošne dolžnosti udeleženca v prometni nesreči podobne v večini držav. Če je nastala manjša materialna škoda, si z ostalimi udeleženimi izmenjajte podatke in izpolnite v celoti evropsko poročilo o prometni nesreči. Podatke, ki jih potrebujete, lahko prepišete z zavarovalne police in prometnega dovoljenja.

Zaradi lažje izvedbe nadaljnjih postopkov priporočamo, da v vseh primerih na kraj pokličete policijo, ki bo opravila ogled. Vendar lahko ponekod, na primer v Avstriji, za ogled kraja prometne nesreče z manjšo materialno škodo lahko izstavijo račun ter vam izdala potrdilo o poškodbi vozila tuje registracije, ki omogoča neoviran prehod državne meje in vrnitev v domovino. Policijo je potrebno poklicati ob nastanku večje materialne škode, poškodbah katerega izmed udeležencev, ob sumu, da je soudeleženec vozil pod vplivom alkohola ali narkotikov, če se ne morete dogovoriti glede krivde, če kateri od udeležencev noče posredovati svojih podatkov oziroma odkloni sestavo in podpis poročila o prometni nesreči. Policijo pokličite tudi, če boste želeli uveljavljati avtomobilski kasko. V ostalih primerih pa policijski zapisnik ni nujen, pomembno pa je, da se natančno izpolni Evropsko poročilo o prometni nesreči, četudi je bila na kraju prometne nesreče policija.

Če od soudeleženih v nesreči ne morete pridobiti podatkov o osebah, vozilu in zavarovanju, zaprosite za podatke policijo že na kraju, ker so naknadne poizvedbe časovno daljše. Če imate možnost, zabeležite tudi podatke prič in fotografirajte kraj dogodka in poškodovana vozila, ki so koristne predvsem pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov. V primeru suma, da ste prometno nesrečo povzročili vi, vas lahko tuji varnostni organi zadržijo v državi, dokler se ne konča postopek za plačilo kazni oziroma postopek pri sodniku.

Če ste odgovorni za nastanek škode deloma ali v celoti ter nameravate povračilo škode uveljavljati pri svoji zavarovalnici prek kasko zavarovanja, morate tudi ustrezno dokumentirati dokaze o nesreči - škodni dogodek prijavite policiji, zapišite podatke, izjave prič, fotografirajte kraj škodnega dogodka. V primeru, da vozilo ni vozno ali ne veste, kako ravnati, pokličete zavarovalnico, pri kateri imate sklenjeno zavarovanje avtomobilskega kaska, za dogovor o nadaljnjih postopkih.

Če se je nesreča zgodila na parkirišču, si preberite kako ukrepati v tem primeru.

Za podrobnejše informacije o tem, kako prijaviti škodo, smo napisali članek o prijavi škode.

Evropsko poročilo o prometni nesreči
Zavarovalnice po vsej Evropi izdajajo ta obrazec (seveda v različnih jezikih) svojim zavarovalcem ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Zaradi poenotene vsebine in oštevilčenih rubrik je uporaben za različne vrste prometnih nesreč tudi v primerih, ko sta udeleženca prometne nesreče iz različnih držav: posamezne rubrike si namreč lahko prevajata po svoji jezikovni različici. Nenazadnje k uporabi Evropskega poročila napoti tudi slovenska zakonodaja s področja varnosti cestnega prometa, predvsem ob prometnih nesrečah, v katerih je nastala le materialna škoda, podobno kot to velja v drugih evropskih državah.

Evropsko poročilo pomeni za zavarovalnico pomemben vir informacij o udeležencih in poteku prometne nesreče, še posebej, če na kraju prometne nesreče ni bilo policije, ki bi opravila ogled in kasneje izdelala zapisnik o prometni nesreči.

Dodatne informacije in kontakti
Za informacije o popravilu karamboliranih in poškodovanih vozil v Ljubljani se lahko obrnete na g. Boltežarja Pavliča.

 
 

Boltežar
Pavlič

Servisni svetovalec za kleparsko - ličarsko delavnico
Mobilna številka:
Faks: